การชน
bat2.gif (7649 bytes)mid-air.gif (79022 bytes)


Previously Asked Questions

Q:   ฉันได้ยินมาว่ากันชนของรถยนต์ถูกสร้างขึ้นมาโดยเจตนาเพื่อทำให้มันบู้บี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำไมบริษัทผลิตรถยนต์ถึงทำเช่นนั้น นั่นเป็นเพราะเพื่อเงินหรือไม่?

A:    ไม่ใช่, สังคมของเราได้ตัดสินว่า ความพยายามทุกๆอย่างควรจะมุ่งไปที่ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไม่ใช่เพื่อยานพาหนะ ซึ่งจะเห็นว่าเข็มขัดนิรภัย และถุงลมนิรภัยถึงได้ถูกพัฒนาขึ้นแทนที่จะไปพัฒนายานพาหนะใหม่ๆ   ซึ่งทั้งเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยจะช่วยเพิ่มเวลาในการหยุดรถขณะเกิดการชนกัน  ถ้าตัวถังรถยนต์เกิดการบู้บี้ขณะเกิดการชนกัน สาเหตุนี้จะช่วยเพิ่มเวลาในการหยุดรถให้มากขึ้น ยิ่งเวลาในการหยุดรถเพิ่มขึ้นเท่าใด แรงในการชนกันก็จะลดลงเท่านั้น (แรงจากการชนกัน (F) คูณกับเวลาที่ใช้ในการหยุด (t) จะมีค่าคงที่ และจะเท่ากับมวลของรถ (m) คูณกับอัตราเร็วของรถ (v) ก่อนชน: F t = mv).   ในปัจจุบันนี้กฎหมายได้บังคับให้ใช้เข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัย

[Top] [Previously Asked Questions] [References]

 


References

Equations

ทฤษฎีแรงดล-โมเมนตัมเชิงเส้น
pf - pi  =  delta.gif (839 bytes) p = J 10-3.gif (235 bytes)
10-3.gif (235 bytes) 10-3.gif (235 bytes)
10-3.gif (235 bytes)
การชนแบบยืดหยุ่น - 1 มิติ
10-3.gif (235 bytes) 10-3.gif (235 bytes)
10-3.gif (235 bytes) 10-3.gif (235 bytes)
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น - 1 มิติ m1 v = (m1 + m2 ) V
m1 v1  + m2 v2 = (m1 + m2 ) V
การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล 10-3.gif (235 bytes)
พลังงานนิวเคลียร์ Q = - delta.gif (839 bytes) m c2

 

[Top] [Previously Asked Questions] [References]


 

การวัด

กฎของนิวตัน

พลังงานศักย์

การหมุน

ความยืดหยุ่น

เวกเตอร์

แรง

โมเมนตัมเชิงเส้น

โมเมนตัมเชิงมุม

การเคลื่อนที่แบบคาบ

การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ

สนามของแรงโน้มถ่วง

การชน

ทอร์ค

คลื่น

การเคลื่อนที่สองและสามมิติ

งานและพลังงานจลน์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

สมดุล

เสียง

 


Tutor/Instructor: Irina Nelson, Ph.D. )


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง