การทดลองเพื่อพิสูจน์กฏของนิวตัน
โดย...ครูโดม

 

    เมื่อวัตุเคลื่อนที่จะทำเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัม(momentum) หรืออาจเรียกว่าแรงเฉื่อยก็ได้ครับ อันเป็นสาเสตุสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามาก ส่วนใหญ่จะไปในทางลบ ก็คือทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ เช่นการลงจากรถขณะที่รถยังไม่จอดสนิทการทำให้คนขับรถกระแทกกับพวงมาลัย เมื่อเกิดรถชน เป็นต้น ค่าโมเมนตัมมากความรุนแรงก็จะมากค่าโมเมนตัมย้อยความรุนแรงก็จะน้อย โดยที่ค่าโมเมนตัมคำนวณได้จาก

โมเมนตัม = มวล X ความเร็ว


   หรือพอจะอธิบา่ยได้ง่ายๆ คือ ค่าโมเนตัม (ค่าแรงเฉื่อย) ซึ่งก็เป็นทีมาของความรุนแรงในการชนหรือปะทะนั้นจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับตัวแปร 2 อย่าง คือ 1.มวลของวัตถุ หรือถ้าไม่ค่อยคุ้นกับคำว่ามวล ให้นึกถึงคำว่าน้ำหนักแทนไปก่อนก็ได้ (ซึ่งสอง คำนี้ความหมายไม่เหมือนกันนะครับ ต้องอธิบายกันยาว และมักจะสร้างความหนักใจให้แก่ครูวิทยาศาสตร์มาเสมอครับ )และตัวแปรตัวที่ 2 คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ ลองเปรียบเทียบ 2 เหตุการณ์ ต่อไปนี้ครับคือ
 

    รถจักรยานยนต์วิ่งชนเสาหลักด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กับ รถบรรทุกขับชนเสาหลักอันเดียวกัน ด้วยความเร็วเพียง 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่านคงตอบยากครับ ว่าเหตุการณ์ไหนที่สร้างความเสียหายต่อเสาหลักมากกว่ากัน (เราไม่พูดถึงคนขับและรถเพราะสภาพการนั่งขับ และสภาพรถไม่เหมือนกันครับ)............เพราะจากสองเหตุการณ์นี้.
 

    เหตุการณ์แรกจักรยานยนต์มวลน้อย แต่ความเร็วมาก...ส่วนเหตุการณ์ที่สองรถบรรทุกมาวลมากจริง แต่ความเร็วน้อยครับ อย่างนี้ถ้าอยากรู้คำตอบจริงต้องหามวลรถ(พร้อมคนขับ)ทั้ง 2 คันมาแล้วคูณค่าความเร็วของแต่ละคัน แล้วนำผลลัพท์มาเปรียบเทียบกันครับ .................ลองดูภาพต่อไปนี้ครับ


    เมื่อผลักให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จะเห็นว่าวัตถุที่วางอยู่บนรถจะไม่ยอมเคลื่อนตาม ต้องมากระแทกกับส่วนหลังรถก่อน จึงเคลื่อนที่ไปกับรถ .....แต่พอรถหยุดกระทันหันวัตถุกลับไม่ยอมหยุด มันยังเคลื่อนที่ต่อไปจนชนส่วนหน้าของรถครับ


    นี่คือเป็นไปตามกฏของนิวตัน.....หรือการเกิดแรงเหวี่ยงในขณะที่รถเลี้ยว ก็คือเมื่อรถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่วัตถุยังไม่ยอมเปลี่ยนทิศทางนั่นเอง จากหตุการณ์นี้เองที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ ครับ...และจากการทดลองนี้เราสามารถหาวิธีแก้ไขให้วัตถุไม่ชนกับรถคือให้วัตุถุเริ่มเคลื่อนที่หรือหยุดพร้อมรถ.........

    จงตอบทีว่ามีวิธีแก้อย่างไร ? ตอบได้ง่ายๆครับว่า่ ก็มัดวัตถุให้ติดกับรถเสียซิ..!..
 

    นั่นแหละครับเราก็เช่นเดียวกันเวลานั่งรถควรจะมัดตัวเองให้ติดกับรถเสียด้วย.....

    แต่....ไม่่ต้องไปหาเชือกที่ไหนมัดหรอกครับ.....ผู้ผลิตรถเขาทำไว้ให้แล้ว...จงมัด....ซะ.....!!!

" ศึกษากฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 1 ของนิวตัน พร้อมภาพเหตุการณ์ "


[กฏของนิวตัน] [การสะท้อนของแสง] [โมเมนต] [แรงดันอากาศ] [การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ] [สเปคตรัมของแสง] [การทำงานของเครื่องยนต์] [การสร้างภาพเคลื่อนไหว] [การทรงตัวของวัตถุ] [หลักการทำงานของระบบไฮโดรลิกุ] [รอกเดี่ยว] [การลอยตัวของเฮลิคอปเตอร์] [ไดนาโม] [คลื่นตามขวาง] [การผสมเกสร] [การเกิดผลของพืช] [กระบวนการหายใจ] [กระบวนการสูบฉีดโลหิ] [กระบวนการฟอกโลหิ]

 


 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์