ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

กลับหน้าสารบัญ ไฟฟ้าสถิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าสถิต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิต
1. ถ้านำแท่งตัวนำมีประจุบวกมาแตะกับโลหะทรงกลมที่ไม่มีประจุ จำนวนอิเล็กตรอนบนแท่งตัวนำจะเป็นอย่างไร
บอกไม่ได้ว่าเพิ่มหรือลด
ลดลง
คงเดิม
เพิ่มขึ้น
ฟิสิกส์ราชมงคล

2. แท่งแก้วมีประจุบวกได้ด้วยการนำไปถูกับผ้าไหม ในขณะเดียวกันผ้าไหมก็จะมีประจุด้วยเพราะเหตุใด
อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น
อิเล็กตรอนหายไป
โปรตอนเพิ่มขึ้น
โปรตอนหายไป
ฟิสิกส์ราชมงคล

3. ถ้าต้องการให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุบวก ควรมีขั้นตอนในการทำเป็นอย่างไร

A : นำวัตถุที่มีประจุบวกเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคป

B : นำวัตถุที่มีประจุลบเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคป

C: ต่อสายดินกับจานโลหะของอิเล็กโทรสโคป

D: ดึงวัตถุที่มีประจุออก

E: ดึงสายดินออก

A, C, D,E
A, C, E, D
B, C, D, E
B, C, E, E
ฟิสิกส์ราชมงคล

4. ถ้าจับแท่งโลหะถูกับผ้าขนสัตว์ ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด (ถือว่าคนเป็นตัวนำและยืนเท้าเปล่าบนพื้น)

จะเกิดประจุอิสระบนแท่งโลหะและผ้าขนสัตว์
จะเกิดประจุอิสระบนแท่งโลหะแต่จะไม่เกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์
จะไม่มีประจุอิสระบนแท่งโลหะแต่จะเกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์
จะไม่เกิดประจุอิสระทั้งบนแท่งโลหะและบนผ้าขนสัตว์
ฟิสิกส์ราชมงคล

5. เมื่อนำแท่งพีวีซีที่ถูกับผ้าสักหลาแล้วไปวางใกล้ ๆ กับลูกพิธที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังข้อใด
ลูกพิธจะหยุดนิ่ง
ลูกพิธจะเคลื่อนที่เข้าหาแท่งพีวีซี
ลูกพิธจะเคลื่อนที่ออกห่างจากแท่งพีวีซี
ลูกพิธจะเคลื่อนที่เข้าหาแท่งพีวีซีในตอนแรกแล้วจะเคลื่อนที่จากไปภายหลัง
ฟิสิกส์ราชมงคล

6. โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเป็นกลางทางไฟฟ้าตั้งบนฐานที่เป็นฉนวน ถ้านำประจุบวกขนาดเท่ากันมาใกล้ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยระยะห่างจากปลายเท่ากันตามลำดับ การกระจายของประจุบนส่วน A ส่วน B และ C ของทรงกระบอกเป็นอย่างไร


A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นกลาง
A และ C เป็นกลาง แต่ B เป็นบวก
A และ C เป็นบวก แต่ B เป็นลบ
A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก
ฟิสิกส์ราชมงคล

7. จุดประจุ +Q และ -Q วางห่างกันเป็นระยะ 2 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นค่าคงตัว แรงที่เกิดขึ้นต่อประจุทั้งสองมีค่าเท่ากันแต่ทิศตรงข้าม แรงที่เกิดขึ้นนี้จะแปรผันตามอะไร
แปรผันตามผลคูณของประจุทั้งสองต่อระยะห่างกำลังสอง
แปรผันตามผลคูณของประจุทั้งสอง
แปรผกผันกับระยะห่างกำลังสอง
ถูกต้องทุกข้อ
ฟิสิกส์ราชมงคล

8. ประจุ 1 คูลอมบ์ถูกแบ่งเป็นสองส่วน แล้ววางห่างกัน 100 เซนติเมตร ให้  q1 และ q2 เป็นประจุส่วนแรก และส่วนที่สอง ตามลำดับ อยากทราบว่าแรงระหว่างประจุทั้งสองสูงสุดเมื่อใด
q1=q2
q1 = 2q2
q1= q2
  q1=
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. ประจุไฟฟ้าเท่ากันวางไว้ที่จุด A, B และ C โดยระยะ AB เท่ากับ เซนติเมตร และ BC เท่ากับ 1 เซนติเมตร ถ้า AB ตั้งฉากกับ BC และแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อ C เนื่องจาก B มีค่า1x10 นิวตัน แรงไฟฟ้าทั้งหมดที่กระทำต่อ B มีขนาดเท่าใด
นิวตัน
2 x 104 นิวตัน
นิวตัน
5 x 104 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. จากรูป ประจุ  +Q1 ,-Q2  และ +Q3 วางอยู่ให้ห่างเท่าๆกัน  ถ้าขนาดของ  Q1  และ  Q2   เท่ากัน  Q3 จะต้องเป็นเท่าใดเพื่อทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อ  Q1  เป็นศูนย์

Q1
4Q1
Q2
9Q2
ฟิสิกส์ราชมงคล

        

          

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานัส มงคลสุข  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ